PRO HR Maj 2023

2023.05.26

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło projekt rozporządzenia znoszącego stan zagrożenia epidemicznego obowiązującego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła korzystne dla przedsiębiorców rozwiązania umożliwiające kontrolę trzeźwości pracowników nie tylko w razie uzasadnionego podejrzenia pozostawania pracownika pod wpływem alkoholu, ale również w ramach prewencji.

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce wiązać się będzie z utracą mocy poszczególnych przepisów ujętych w tzw. ustawie covidowej.

W orzecznictwie podkreśla się, że transferowanie dokumentów pracodawcy z jego serwera na prywatną pocztę elektroniczną pracownika należy kwalifikować jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych

W dniu 10 maja br. dyrektywa dot. przejrzystości wynagrodzeń została podpisana. Teraz czeka na publikację w Dzienniku Urzędowym UE.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni, zakaz handlu (i czynności związanych z handlem) w niedzielę i święta nie obowiązuje w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku.

Dnia 26 kwietnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy, która wprowadziła dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. 

Po trzech tygodniach od nowelizacji kodeksu pracy już wiemy, co powinien zawierać wniosek pracownika w zakresie urlopów związanych z rodzicielstwem.

Od 23 maja 2023 r. w świadectwie pracy będziemy podawać nowe informacje.

Stała rubryka dotycząca aktualnych wskaźników, procentów, minimalnych wynagrodzeń i dodatków na dany miesiąc. 

Zobacz plik PDF