Szkoła Mistrzów

Szkoła Mistrzów Prawa Pracy
 

Dla kogo jest Szkoła Mistrzów Prawa Pracy?

Szkoła Mistrzów Prawa Pracy to program szkoleniowy stworzony z myślą o osobach zajmujących się prawem pracy w praktyce. Szkolenia dedykujemy – w szczególności dyrektorom personalnym i menedżerom HR, a także osobom zarządzającym pracownikami. Cały cykl obejmuje osiem spotkań oraz egzamin końcowy. Zajęcia odbywają się w 6- godzinnych blokach.

Czego nauczysz się w Szkole Mistrzów?

W ramach Szkoły Mistrzów Prawa Pracy skupiamy się na umiejętnościach rozwiązywania problemów z zakresu prawa pracy. Nie zamierzamy natomiast uczyć przepisów prawnych. Mistrzem Prawa Pracy może być jedynie osoba, która nie tylko zna przepisy, ale potrafi je stosować w praktyce i tym samym rozwiązywać problemy prawne.

Szkoła Mistrzów Prawa Pracy jest interaktywnym treningiem umiejętności. Będziemy przedstawiać studia rzeczywistych przypadków (case study), przygotowywać dokumenty, omawiać, jak powinny być redagowane, analizować najnowsze orzecznictwo sądowe i stanowiska urzędów centralnych, w tym w szczególności Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Jakie materiały otrzymują słuchacze i absolwenci?

Słuchacze Szkoły Mistrzów Prawa Pracy otrzymają materiały oraz opracowane przez Kancelarię wzory dokumentów.

Absolwenci Szkoły Mistrzów Prawa Pracy otrzymają dyplomy potwierdzające jej ukończenie, a dla osób zainteresowanych przeprowadzony zostanie egzamin sprawdzający, którego wynik zostanie na życzenie zdającego umieszczony w treści dyplomu.

Koszt udziału w Szkole Mistrzów Prawa Pracy

Koszt udziału wynosi 8.500 PLN + VAT. Cena obejmuje materiały szkoleniowe z dużą zawartością praktycznych rekomendacji, opracowane przez nas wzory dokumentów oraz lunch w dni szkoleniowe.

Klub Mistrzów Prawa Pracy
 

Absolwentom Szkoły Mistrzów Prawa Pracy pragnącym kontynuować wspólną przygodę proponujemy członkostwo w Klubie Mistrzów Prawa Pracy Kancelarii Raczkowski. Klub spotyka się raz w miesiącu. Spotkania trwają około trzech godzin. Absolwenci omawiają na nich wybrane zagadnienie z zakresu prawa pracy.

Harmonogram spotkań dostępny na stronie Klubu Mistrzów Prawa Pracy  Koszt udziału w pojedynczym spotkaniu wynosi: 300 PLN + VAT.

Zapraszamy do uczestniczenia w zajęciach Szkoły Mistrzów Prawa Pracy.

Program

Aktualny program Szkoły Mistrzów Prawa Pracy udostępnimy wkrótce.

Koordynator

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń:

+48 22 380 42 50

lub napisz: