Szkoła Mistrzów Prawa PracyZapisy pod adresem: anna.kaszynska@raczkowski.eu

 

Dla kogo jest Szkoła Mistrzów Prawa Pracy?

Szkoła Mistrzów Prawa Pracy to program szkoleniowy stworzony z myślą o osobach zajmujących się prawem pracy w praktyce. Szkolenia dedykujemy – w szczególności dyrektorom personalnym i menedżerom HR, a także osobom zarządzającym pracownikami. Cały cykl obejmuje osiem spotkań oraz egzamin końcowy. Zajęcia odbywają się w 6- godzinnych blokach.

Czego nauczysz się w Szkole Mistrzów?

W ramach Szkoły Mistrzów Prawa Pracy skupiamy się na umiejętnościach rozwiązywania problemów z zakresu prawa pracy. Nie zamierzamy natomiast uczyć przepisów prawnych. Mistrzem Prawa Pracy może być jedynie osoba, która nie tylko zna przepisy, ale potrafi je stosować w praktyce i tym samym rozwiązywać problemy prawne.

Szkoła Mistrzów Prawa Pracy jest interaktywnym treningiem umiejętności. Będziemy przedstawiać studia rzeczywistych przypadków (case study), przygotowywać dokumenty, omawiać, jak powinny być redagowane, analizować najnowsze orzecznictwo sądowe i stanowiska urzędów centralnych, w tym w szczególności Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Jakie materiały otrzymują słuchacze i absolwenci?

Słuchacze Szkoły Mistrzów Prawa Pracy otrzymują z wyprzedzeniem prezentacje drogą elektroniczną.

Absolwenci Szkoły Mistrzów Prawa Pracy otrzymają dyplomy potwierdzające jej ukończenie, a dla osób zainteresowanych przeprowadzony zostanie egzamin sprawdzający, którego wynik zostanie na życzenie zdającego umieszczony w treści dyplomu.

Koszt udziału w Szkole Mistrzów Prawa Pracy

Koszt udziału wynosi 13.000 PLN + VAT. Cena obejmuje materiały szkoleniowe z dużą zawartością praktycznych rekomendacji, opracowane przez nas wzory dokumentów oraz lunch w dni szkoleniowe.

Spotkania będą się odbywały hybrydowo: stacjonarnie + online.


Klub Mistrzów Prawa Pracy
 

Absolwentom Szkoły Mistrzów Prawa Pracy pragnącym kontynuować wspólną przygodę proponujemy członkostwo w Klubie Mistrzów Prawa Pracy Kancelarii Raczkowski. Klub spotyka się raz w miesiącu. Spotkania trwają około trzech godzin. Absolwenci omawiają na nich wybrane zagadnienie z zakresu prawa pracy.

Harmonogram spotkań dostępny na stronie Klubu Mistrzów Prawa Pracy  Koszt udziału w pojedynczym spotkaniu wynosi: 350 PLN + VAT.

Program

 

Program Szkoły Mistrzów Prawa Pracy 2024

 

BLOK I

Termin: czwartek, 10 października 2024 r., godz. 10.00 – 16.00

Prowadzą: prof. dr hab. Łukasz Pisarczyk, r. pr. Katarzyna Dobkowska

» Zasady, źródła, sposoby wykładni prawa pracy. Podstawy nawiązania stosunku pracy. Urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie i inne okresy niewykonywania pracy. 

 

BLOK II

Termin: piątek, 11 października 2024 r., godz. 10.00 – 16.00

Część I
Prowadzi: starszy prawnik Tomasz Kret

» Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń dla pracowników i współpracowników w świetle aktualnej praktyki.

Część II
Prowadzą
: dor. pod. Joanna Stolarek, r. pr. dr Michał Kacprzyk

» Zatrudnianie cudzoziemców. Aspekty podatkowo–zusowskie zw. z zatrudnianiem transgranicznym. Praca zdalna z zagranicy.

 

BLOK III

Termin: czwartek, 24 października 2024 r., godz. 10.00 – 16.00

Prowadzą: adw. Bartłomiej Raczkowski, r. pr. Michalina Kaczmarczyk

» Współpraca ze związkami zawodowymi. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy. Dokumentacja w stosunkach pracy.

 

BLOK IV

Termin: piątek, 25 października 2024 r., godz. 10.00 – 16.00

Prowadzą: r. pr. Łukasz Kuczkowski, adw. Janusz Tomczak

» Wynagradzanie pracowników. Procedury compliance. Prawo karne i wykroczeniowe w stosunkach pracy.

 

BLOK V

Termin: czwartek, 7 listopada 2024 r., godz. 10.00 – 16.00

Prowadzą: r. pr. Katarzyna Dobkowska, adw. dr Damian Tokarczyk

» Rozwiązanie umowy o pracę. Postępowanie kontrolno–nadzorcze inspektora pracy. 

 

BLOK VI

Termin: piątek, 8 listopada 2024 r., godz. 10.00 – 16.00

Prowadzą: r. pr. . Edyta Jagiełło, r. pr. Piotr Lewandowski

» Zakaz konkurencji w prawie pracy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Postępowanie przed sądem pracy.

 

BLOK VII

Termin: czwartek, 21 listopada 2024 r., godz. 10.00 – 16.00

Prowadzą: r.pr. Marta Kosakowska-Tomczyk, r.pr. Zuzanna Rosner-Laskorzyńska

» Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Odpowiedzialność stron stosunku pracy. Mobbing, równe traktowanie w zatrudnieniu i ochrona dóbr osobistych.

 

BLOK VIII

Termin: piątek, 22 listopada 2024 r., godz. 10.00 – 16.00

Prowadzą: r. pr. Łukasz Kuczkowski, r. pr. dr Michał Kacprzyk, dor. pod. Katarzyna Serwińska

» Czas pracy. Praca zdalna.

 

Egzamin i uroczyste zakończenie
Piątek, 29 listopada 2024 r. godz. 10.00 – 12.00

 

Szczegółowy program dostępny TUTAJ


 

 

PrelegenciOd ponad 25 lat doradza największym międzynarodowym i polskim firmom w zakresie prawa pracy. Uważany za wiodącego praktyka prawa pracy w Polsce.

Członek American Employment Law Council. Członek stowarzyszony Sekcji Prawa Pracy American Bar Association, Wiceprzewodniczący jej Komitetu ds. Kontaktów Międzynarodowych, były Przewodniczący, a obecnie Członek Zarządu European Employment Lawyers Association, członek International Bar Association i American Immigration Lawyers Association.

Członek założyciel i pierwszy Przewodniczący Sekcji Prawa Pracy Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Był także członkiem Komitetu Sterującego Międzynarodowego Forum Prawa Pracy, Założycielem i pierwszym Prezesem Stowarzyszenia Prawa Pracy. W czasie studiów Wiceprzewodniczący Zarządu Międzynarodowego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA), Prezes krakowskiego koła. Członek Kolegium Redakcyjnego Monitora Prawa Pracy.

Pracował jako asystent w Katedrze Prawa Pracy UJ. Autor wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich na łamach periodyków specjalistycznych i gazet.

Od wielu lat indywidualnie wymieniany jako lider w zakresie prawa pracy przez wszystkie renomowane publikacje polskie i międzynarodowe jak Chambers & Partners, The Legal 500, Who’s Who Legal, Rzeczpospolita.

Katarzyna posiada ponad 20-letnie doświadczenie w szeroko pojętym prawie HR i prawie pracy. Reprezentuje  polskich i międzynarodowych klientów w sporach pracowniczych.

Doradza przy procesach przejścia zakładu pracy, dostosowywaniu globalnych procedur do wymogów polskiego prawa, restrukturyzacjach, zwolnieniach  grupowych, zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników.

Wśród jej klientów są firmy z branży farmaceutycznej, hotelarskiej, handlowej, produkcyjnej, FMCG, mediów i IT.

Jest autorką licznych publikacji na temat prawa HR. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla specjalistów HR i prawników specjalizujących się w prawie pracy. Jest opiekunem Szkoły Mistrzów Prawa Pracy.

Jest wysoko ceniona przez międzynarodowe rankingi The Legal 500 EMEA oraz Chambers Europe w dziedzinie prawa pracy. 
 

Radca prawny / Partner Zarządzający / Executive MBA / Kieruje biurem w Poznaniu

Łukasz posiada prawie 20-letnie doświadczenie w prawie HR.

Doradza w zakresie zbiorowych stosunków pracy, bieżących relacji i negocjacji ze związkami zawodowymi, a także prowadzi spory zbiorowe. Ma bogate doświadczenie we wdrażaniu, negocjacji i rozwiązywaniu układów zbiorowych i innych porozumień społecznych oraz gwarancji pracowniczych.

Prowadzi restrukturyzacje pracownicze obejmujące zwolnienia grupowe, programy dobrowolnych odejść oraz inne formy redukcji zatrudnienia.

Wprowadził i rozwinął praktykę pracowniczych planów kapitałowych wraz z zagadnieniem ubezpieczeń społecznych.

Jest odpowiedzialny za projekt „HR bez papieru”, którego celem jest digitalizacja procesów w obszarze HR.

Do jego klientów należą spółki z branży handlowej, energetycznej, logistycznej, technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz farmaceutycznej.

Łukasz jest rekomendowany przez międzynarodowy ranking The Legal 500 EMEA w dziedzinie prawa pracy oraz white-collar crime. Jest członkiem European Employment Lawyers Association.

Wdraża nowe technologie do organizacji pracy, komunikacji i zarządzania kancelariami prawnymi.

Jest autorem wielu publikacji w mediach i prasie branżowej.

Szefowa praktyki podatków pracowniczych.

Katarzyna ma ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie podatków pracowniczych. Specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców pracujących w Polsce oraz pracowników polskich wykonujących pracę za granicą.

Doradza polskim i międzynarodowym klientom przy optymalizacji kosztów pracy członków zarządu i kierowników wyższego szczebla, planowaniu i wdrażaniu optymalnych podatkowo struktur zatrudniania pracowników w Polsce.

Ponadto, doradza w ocenie skutków podatkowych programów akcji pracowniczych i opodatkowania zysków kapitałowych.

Jest autorką licznych publikacji dotyczących polskich i międzynarodowych kwestii podatków pracowniczych i ubezpieczeń społecznych.
Prowadzi seminaria i warsztaty w Polsce i za granicą. Jest częstym prelegentem i organizatorem webinariów poświęconych podatkom pracowniczym.

Wcześniej była związana z firmą z „Wielkiej Czwórki”.

 

Profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. 
Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Warszawskim. Na Uniwersytecie Warszawskim uzyskał też stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. 
Profesor nadzwyczajny, a następnie profesor uczelni na uniwersytetach: Warszawskim (2011-2022); Śląskim w Katowicach (od 2018 r.) oraz Zielonogórskim (od 2022 r.)
Kierownik Katedry Prawa Pracy i Postępowania Cywilnego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Profesor wizytujący na Uniwersytecie Lumière Lyon 2 (2020 r.). 
W latach 2016-2018 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Radca prawny (w OIRP w Warszawie). Członek kolegiów redakcyjnych (Monitor Prawa Pracy) i rad programowych czasopism naukowych. 
Kierownik krajowych grantów badawczych oraz członek międzynarodowych zespołów naukowych. Autor licznych publikacji, w tym artykułów, rozdziałów w książkach, glos, komentarzy czy wreszcie monografii. Współautor (z prof. Ludwikiem Florkiem) cieszącego się duża popularnością podręcznika Prawo pracy.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 29 lutego 2024 r. nadał dr. hab. Łukaszowi Pisarczykowi tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Osiągnięciami naukowymi wskazanymi w postępowaniu o nadanie tytułu były monografie Autonomiczne źródła prawa pracy oraz Reforma zbiorowego prawa pracy. Próba kodyfikacji a nowelizacja przepisów prawa pracy. 

Edyta od ponad 10 lat doradza polskim i międzynarodowym pracodawcom w prawie wszystkich aspektach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Wspiera klientów m.in. przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu umów o pracę (w tym w szczególności z kluczowymi pracownikami kadry managerskiej), w prowadzeniu negocjacji ugodowych i wewnętrznych postępowań wyjaśniających, przy transferach pracowników, a także we wdrażaniu wewnętrznych polityk i regulaminów.

Przez ponad 5 lat doradzała jednemu z największych światowych pracodawców w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym prowadziła negocjacje ze związkami zawodowymi. Koordynuje także międzynarodowe projekty we współpracy z kancelariami z IUS LABORIS z innych jurysdykcji. 

Wśród jej klientów są firmy z branży finansowej, farmaceutycznej, usługowej, IT, technologicznej oraz rozrywkowej, a także zagraniczne ambasady i międzynarodowe fundacje.  

Prowadzi warsztaty i szkolenia, również w języku angielskim. Jest autorem publikacji w mediach i prasie branżowej.
 

Szef praktyki imigracji i Global Mobility / Doktor nauk prawnych / LL.M.

Michał specjalizuje się we wszystkich aspektach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce, w tym we wdrażaniu najbardziej efektywnych praktyk. Ponadto, doradza w zakresie międzynarodowej mobilności pracowników, złożonych zagadnień imigracji korporacyjnej na każdym etapie planowania, zatrudniania, jak i delegowania pracowników za granicę.

Posiada doświadczenie w transgranicznych aspektach prawa HR. Wspiera klientów przy koordynacji i wdrażania krajowych oraz międzynarodowych wytycznych dla działów HR.

Jest autorem licznych publikacji i komentarzy w prasie i czasopismach naukowych.

Michał jest członkiem The American Immigration Lawyers Association (AILA).

Szef zespołu sporów sądowych.

Piotr ma ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych i przedsądowych we wszystkich dziedzinach prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, wynagrodzeniem, zakazem konkurencji, wypadkami przy pracy, mobbingiem i dyskryminacją.

Ponadto, doradza i reprezentuje klientów w sporach związanych ze zwolnieniami grupowymi i restrukturyzacją. Opracowuje strategie procesowe, plany zwolnień, w tym identyfikuje i określa kryteria doboru do zwolnień w ramach grup pracowników, a także przygotowuje wymaganą dokumentację.

Wspiera klientów w procesie komunikacji z przedstawicielami pracowników i związkami zawodowymi.

Zajmuje się także zawieraniem i rozwiązywaniem stosunków pracy oraz kształtowaniem odpowiednich warunków pracy, w tym opracowywaniem regulaminów wynagradzania.

Jego klientami są największe polskie spółki z branży nowych technologii, mediów i telekomunikacji, bankowości i finansów, farmaceutycznej oraz lotniczej.

Jest autorem licznych publikacji na temat prawa pracy i prawa HR.

 

Marta jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Warszawskim. 

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w praktyce prawa pracy. Marta obsługuje klientów m.in. z branż farmaceutycznej, produkcyjnej, FMCG, handlowej, mediów i telekomunikacji. Zajmuję się w szczególności, kwestiami związanymi ze zbiorowym prawem pracy, projektowaniem wewnętrznych źródeł prawa pracy (regulaminy, procedury), pomocą w kształtowaniu i prowadzeniem relacji ze związkami zawodowymi, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, audytami DD i dokumentacji pracowniczej, wdrażaniem pracy zdalnej. Prowadzi szkolenia, warsztaty i webinary z zakresu prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi.

Aktywnie publikuje w mediach i prasie branżowej.
 

Radca prawny, posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej z zakresu prawa HR.

Doradza polskim i zagranicznym klientom w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, w tym kadry menedżerskiej, restrukturyzacją zatrudnienia, przejściem zakładu pracy, przeciwdziałaniem mobbingowi i nierównemu traktowaniu, a także uprawnieniami rodzicielskimi.

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa HR, w tym zwłaszcza dotyczących zwolnień indywidulanych, nadgodzin, mobbingu.

Współpracuje z klientami z branży farmaceutycznej, nieruchomości, bankowej oraz FMCG.

Prowadzi liczne szkolenia w tematyce prawa HR m.in. przeciwdziałania mobbingowi i nierównemu traktowaniu. Autorka wielu publikacji prasowych.

Tomasz ma ponad 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków pracowniczych i współpracowniczych. Specjalizuje się w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych, w tym w szczególności dochodów z tytułu praw własności intelektualnej, dochodów uzyskiwanych przez pracowników transgranicznych oraz świadczeń pracowniczych.

Posiada doświadczenie we wdrażaniu efektywnych kosztowo struktur wynagradzania kadry kierowniczej i pracowników. Opracowuje polityki i procedury delegowania pracowników, a także opracowuje rozliczenia podatkowe. Opracowywał lub weryfikował tysiące polskich rocznych zeznań podatkowych składanych przez podatników transgranicznych.

Tomasz jest autorem licznych publikacji dotyczących polskich i międzynarodowych podatków pracowniczych i ubezpieczeń społecznych. Jest prelegentem na seminariach, warsztatach i webinariach.

Wcześniej był związany z firmą z „Wielkiej Czwórki”.

Damian specjalizuje się w prowadzeniu postępowań karnych na tle prawa gospodarczego i prawa HR, a także wewnętrznych postępowań wyjaśniających ze szczególnym uwzględnieniem korupcji, mobbingu i kradzieży. Posiada bogate doświadczenie w obszarze compliance i whistleblowing.

Reprezentuje podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa białych kołnierzyków oraz gospodarczych związanych z zatrudnieniem.

Jako obrońca występuje w śledztwach i procesach dotyczących oszustw, wyrządzenia szkody spółkom, wypadków przy pracy i działań na szkodę pracowników.

Jako specjalista w dziedzinie compliance doradza przy projektach wdrożenia regulacji antykorupcyjnych, systemów zgłaszania nieprawidłowości oraz oceny ryzyka odpowiedzialności karnej.

Wśród jego klientów są m.in. spółki z branży farmaceutycznej, finansowej i produkcyjnej.

Autor opinii w zakresie polskiego prawa i praworządności dla sądów brytyjskich. Prelegent oraz organizator licznych szkoleń i konferencji poświęconych aspektom odpowiedzialności karnej i compliance. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji.

Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, prawie pracy, prawie własności intelektualnej jak również w prawie umów ze szczególnym uwzględnieniem najmu komercyjnego i umów związanych z organizacją kampanii reklamowych, zarówno tych tradycyjnych, jak i z obszaru influencer marketingu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych z branży retail, w tym jako samodzielny prawnik w spółce publicznej segmentu fashion oraz radca prawny w spółce należącej do jednej z największych grup kapitałowych w Europie Środkowo -Wschodniej. Wcześniej pracowała w renomowanych krakowskich kancelariach.

Koordynator

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń:

+48 22 380 42 50

lub napisz: