Urlop rodzicielski wydłużony o 9 tygodni | PRO HR Maj 2023

2023.05.26

Dnia 26 kwietnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy, która wprowadziła dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Nowy wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi 41 lub 43 tygodnie.

W przypadku pracowników – rodziców dziecka, które posiada zaświadczenie z ustawy „za życiem” mogą skorzystać z urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 65 tygodni lub 67 tygodni. Wymiar jest uzależniony od ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Prawo do wykorzystania urlopu rodzicielskiego przysługuje rodzicom w równym stopniu. Mogą oni podzielić się tym urlopem wedle własnego uznania z zastrzeżeniem, że każdemu z rodziców przysługuje wyłączne prawo do wykorzystania 9 tygodni. Przepisy nie przewidują możliwości przeniesienia dodatkowych 9 tygodni na drugiego rodzica np. w przypadku rodziców samodzielnie wychowujących dzieci.

Z urlopu rodzicielskiego rodzice mogą korzystać jednocześnie, czyli w tym samym czasie oboje rodziców może przebywać na urlopie rodzicielskim. W tej sytuacji łączny wymiar urlopu nie może przekroczyć ogólnie przysługującego wymiaru. Ponadto urlop rodzicielski może być udzielony w maksymalnie 5 częściach. Urlop rodzicielski można wykorzystać do końca roku kalendarzowego w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Urlop rodzicielski jest udzielany na wniosek składany przez pracownika w terminie najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Wniosek o udzielenie urlopu może być złożony zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Maj 2023