PRO HR Październik 2023

2023.10.27

Komisja Europejska zaproponowała przedłużenie tymczasowej ochrony obywateli Ukrainy o kolejny rok. 

W sytuacji odwrotnej, jeśli na zwolnieniu pracownik zachowuje prawo do premii, to nie wlicza się jej do podstawy wymiaru zasiłku.

Stampila (również: stempel) umieszczona w paszporcie cudzoziemca po złożeniu wniosku o zezwolenie na pobyt stanowi potwierdzenie prawidłowego złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE.

10 października 2023 r., WSA w Jeleniej Górze wydał wyrok dotyczący opodatkowania kosztów bezpłatnego dowozu zleceniobiorców do i z zakładu pracy.

Stała rubryka dotycząca aktualnych wskaźników, procentów, minimalnych wynagrodzeń i dodatków na dany miesiąc. 

Zobacz plik PDF