PRO HR Wrzesień 2023

2023.09.20

Takie wnioski płyną z najnowszego orzeczenia TSUE.

Wynika to z tego, że zgodnie z §3 rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej, akta osobowe pracownika składają się z 5 części i obejmują część A, B, C, D i E.

Już 22 września wejdą w życie przepisy, które wpłyną na proces zwolnień pracowników.

Jeśli pracownik wniesie pozew do sądu pracy, to niezależnie od kwoty swojego roszczenia, nie zapłaci opłaty od pozwu.

Od 1 września 2023 r. rośnie minimalna wysokość wynagrodzenia pracownika młodocianego - o 3 punkty procentowe.

Od 24 sierpnia 2023 roku pracodawcy zobligowani są szkolić pracowników przemysłu z bezpiecznego użytkowania lub nadzorowania diizocyjanianów.

Stała rubryka dotycząca aktualnych wskaźników, procentów, minimalnych wynagrodzeń i dodatków na dany miesiąc. 

Zobacz plik PDF