Prokurator Generalny chce ograniczenia stosowania przez firmy wyjątku od zakazu handlu w niedziele | PRO HR Maj 2023

2023.05.26

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni, zakaz handlu (i czynności związanych z handlem) w niedzielę i święta nie obowiązuje w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku.

W oparciu o ten przepis niektórzy przedsiębiorcy rozpoczęli prowadzenie w placówkach handlowych klubów czytelnika, punktów informacji turystycznej, wypożyczalni sprzętu sportowego czy biur podroży. Zasadniczo inspekcja pracy karała przedsiębiorców w takich przypadkach wskazując, iż naruszają zakaz handlu w niedziele i święta. Sądy natomiast stały po stronie firm – uniewinniając przedsiębiorców od popełnienia zarzucanych im czynów dotyczących powierzania wykonywania pracy pracownikom w niedziele.

Sprawą zainteresował się Prokurator Generalny i wniósł kasacje od kilku korzystanych dla przedsiębiorców wyroków sądów. Zgodnie z interpretacją Prokuratora Generalnego, handel w niedziele i święta  w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku należy rozumieć w taki sposób, że to placówka handlowa ma działać w zakładzie, a nie zakład w placówce.

Trudno jednak zgodzić się z podejściem Prokuratora Generalnego. Wskazany przepis nie nakazuje uwzględniania przy możliwości jego zastosowania kryteriów wielkościowych czy powierzchniowych. Zgodnie z jego treścią okoliczność, która działalność (handlowa czy też kulturalna, sportowa, oświatowa, turystyczna czy wypoczynkowa) prowadzona jest na większej przestrzeni nie powinno mieć zatem znaczenia. Istotne jest, że te działalności prowadzone są razem w jednym miejscu. Dodatkowo za takim podejściem przemawia także okoliczność, iż ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie zasady, zgodnie z którą działalność prowadzona przez taki zakład powinna mieć charakter przeważający nad działalnością handlową prowadzoną w danej placówce (jak np. w przypadku handlu kwiatami czy w placówkach pocztowych). Wynika z językowej interpretacji omawianego przepisu, która ma pierwszeństwo przed innymi metodami wykładni.

Przedsiębiorcom pozostaje zatem poczekać na rozstrzygniecie problemu przez Sąd Najwyższy. Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego zdecyduje o sposobie interpretacji omawianego przepisu.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Maj 2023