Nowy wzór świadectwa pracy od 23 maja | PRO HR Maj 2023

2023.05.26

Od 23 maja 2023 r. w świadectwie pracy będziemy podawać nowe informacje o:

  • wymiarze zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej wykorzystanego w roku zakończenia stosunku pracy;
  • wymiarze urlopu opiekuńczego wykorzystanego w roku zakończenia stosunku pracy;
  • wymiarze wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej w roku zakończenia stosunku pracy.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Maj 2023