Wnioski o urlopy związane z rodzicielstwem - nowe wytyczne od 18 maja | PRO HR Maj 2023

2023.05.26

Po trzech tygodniach od nowelizacji kodeksu pracy już wiemy, co powinien zawierać wniosek pracownika w zakresie urlopów związanych z rodzicielstwem.

Nowe rozporządzenie określa treść wniosków pracowników:

  • o udzielenie części urlopu macierzyńskiego; urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego, wychowawczego, na warunkach urlopu macierzyńskiego lub ich części;
  • w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego i na warunkach urlopu macierzyńskiego;
  • o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy;
  • o obniżenie wymiaru czasu pracy u uprawnionego do urlopu wychowawczego;

Określono wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wybranych wniosków.

Pracodawca ma prawo zażądać od pracownika przedłożenia oryginałów dokumentów, jeżeli do wniosku złożono kopie.

Dokumenty, które znajdują się w aktach osobowych pracownika, nie muszą być dołączane do wniosków.

Nowe wytyczne obowiązują od 18 maja.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Maj 2023