Od 30 lipca 2023 r. dokumenty przedłużone ustawą covidową tracą ważność | PRO HR Maj 2023

2023.05.26

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło projekt rozporządzenia znoszącego stan zagrożenia epidemicznego obowiązującego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Zniesienie epidemii ma nastąpić już 1 lipca 2023 roku

Odwołanie stanu zagrożenia epidemiologiczne jest równoznaczne z tym, że wszystkie dokumenty pobytowe, które utraciły ważność po 14 marca 2020 roku i zostały przedłużone na mocy ustawy covidowej, muszą zostać odnowione.

Oznacza to, że najpóźniej do 30 lipca 2023 r. cudzoziemcy, którzy wciąż korzystają z tzw. „fikcji covidovej”  muszą:

  • złożyć wniosek o wydanie zezwolenie na pobyt, lub
  • złożyć wniosek o wydanie nowej wizy, lub
  • opuścić Polskę.

Powyższe nie ma zastosowania do obywateli Ukrainy, którzy korzystają z ochrony czasowej UE i nadal mogą legalnie przebywać na terytorium RP

Zwracamy uwagę, że wraz z końcem przedłużenia ważności wiz z prawem do pracy, np. wizy PBH, cudzoziemcy tracą również prawo do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Maj 2023