PRO HR Grudzień 2023

2023.12.19

Do takiej kwoty będziemy w 2024 r. płacić wszystkie składki na ZUS. Jest to 30 krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które na rok 2024 szacuje się na 7.824 zł (wzrost o 889 zł w stosunku do 2023 r.).

Za wręczenie łapówki o wartości 200.000 zł można iść do więzienia na okres od 2 do 15 lat ,a jeśli łapówka wynosi ponad 1.000.000 zł – na okres od 3 do 20 lat.

W tym roku Wigilia przypada w niedzielę. Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie 5 grudnia 2023 r., Wigilia przypadająca w niedzielę jest dniem objętym zakazem handlu.

Zmieni się również minimalna stawka godzinowa dla zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, która wyniesie 27,70 zł brutto. Te kwoty pozostaną aktualne do końca czerwca. Od 1 lipca 2024 r. czeka nas kolejna zmiana minimalnego wynagrodzenia.

 Świadczenie w postaci wynajmowania pracownikom po cenach niższych niż detaliczne samochodów osobowych będących własnością pracodawcy podlega zarówno składkom na ubezpieczenia społeczne jak i składce zdrowotnej.

Zmiana dotyczy również pracowników zdalnych co skutkuje koniecznością aktualizacji informacji o warunkach wykonywania pracy zdalnej.

Organizacji, która nie wypełni tego obowiązku, nie będą przysługiwały uprawnienia zakładowej organizacji związkowej. Uzyska je jednak ponownie, po złożeniu informacji o liczbie członków.

Sąd Najwyższy potwierdził, że nie ma prawnych przeszkód aby równocześnie pracować na pełny etat w kilku miejscach, ale praca taka musi być faktycznie wykonywana.

Zobacz plik PDF