PRO HR Sierpień 2023

2023.08.22

W interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że prawo do wyższych miesięcznych kosztów uzyskania przychodu (300 zł zamiast 250 zł) mają również pracownicy wykonujący pracę zdalnie.

Dotychczasowa kwota odpisu podstawowego wynosiła 1.662,97.

Zmiana jest wynikiem wdrożenia unijnej dyrektywy o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Jeżeli zwolnimy pracownika chronionego, np. związkowca, to musimy liczyć się z tym, że sąd nakaże nam zatrudnianie go przez cały czas postępowania sądowego, aż do wyroku.

Telepraca jest dopuszczalna do 7 października 2023 r. Po upływie tej daty musi zostać zastąpiona pracą zdalną.

W interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS) uznał, że wydatki na wyjazd integracyjny osób współpracujących ze Spółką w ramach B2B nie stanowią kosztu podatkowego.

1 sierpnia 2023 r. NSA wydał precedensowy wyrok w sprawie opodatkowania świadczeń pracowników delegowanych do pracy za granicę.

Stała rubryka dotycząca aktualnych wskaźników, procentów, minimalnych wynagrodzeń i dodatków na dany miesiąc. 

Zobacz plik PDF