• Warszawa
  • Poznań
  • Kraków

Siedziba główna

Warszawa

ul. Bonifraterska 17 
00-203 Warszawa

Oddział kancelarii

Poznań

ul. Mielżyńskiego 14 (Okrąglak) 
61-725 Poznań

Oddział kancelarii

Kraków

ul. Krupnicza 16
31-123 Kraków

Raczkowski sp.k.
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000373899
NIP: 5252496902
REGON: 142754690