Kontrola trzeźwości według nowych zasad będzie kosztowna | PRO HR Maj 2023

2023.05.26

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła korzystne dla przedsiębiorców rozwiązania umożliwiające kontrolę trzeźwości pracowników nie tylko w razie uzasadnionego podejrzenia pozostawania pracownika pod wpływem alkoholu, ale również w ramach prewencji.

Badanie może być przeprowadzone alternatywnie przy użyciu dwóch wskazanych w rozporządzeniu Ministra zdrowia urządzeń elektronicznych dokonujących pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, z użyciem ustnika, metodą:

  • Spektometrii w podczerwieni
  • Utleniania elektrochemicznego

Alternatywa wyboru urządzenia wydaje się jednak pozorna. Pracownik będzie mógł żądać zweryfikowania wyników badań przeprowadzonych metodą utleniania elektrochemicznego, które wynosiły ponad 0,00 mg/dm3. Powtórne badanie przedsiębiorca zobowiązany jest przeprowadzić korzystając już tylko z metody spektometrii w podczerwieni.

Wskazane analizatory różnią się między sobą nie tylko metodą analityczną stosowaną do wyznaczania stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, ale również warunkami ich stosowania. Analizatory działające na zasadzie utleniania mają prostszą budowę i zazwyczaj słabszą elektronikę, przewidziane są do pracy w warunkach zewnętrznych, dlatego też należy liczyć się z tym, że pomiar wykonany za ich pomocą charakteryzować będzie się większym błędem, aniżeli analizator działający w podczerwieni. Przy czym należy zaznaczyć, iż wielkość błędu ma duże znaczenie dla właściwej interpretacji wyniku. Analizatory działające na zasadzie pomiaru spektrofotometrycznego w podczerwieni są zdecydowanie bardziej precyzyjne, ich zaletą jest odróżnienie alkoholu z krwi od alkoholu z ust znajdującego się w ustach oraz w przełyku (tzw. alkohol resztkowy) i innych utleniających się substancji. Niewątpliwie zalety te decydują o cenie urządzeń dokonujących pomiaru metodą spektometrii w podczerwieni, opiewających na kwoty około 20.000 PLN.

Z podobnymi kosztami będzie się musiał liczyć przedsiębiorca, który zamierza badać pracowników na obecność w ich organizmach środków działających do alkoholu. Jednorazowe narkotesty nie spełniają wymagań stawianych przez przepisy, nie posiadają bowiem możliwości kalibracji lub wzorcowania.

Przedsiębiorca, który chce mieć możliwość realnego kontrolowania obecności alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu w organizmach pracowników bez każdorazowego wzywania policji będzie musiał więc zainwestować w odpowiednie narzędzia. Wydaje się jednak, że przyświecający temu cel, zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrona mienia, jest tego warty.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Maj 2023