Polityka Prywatności Raczkowski sp. k i regulamin strony www.raczkowski.eu

 • 1. Informacje o nas i postanowienia ogólne

  Administratorem strony internetowej www.raczkowski.eu jest kancelaria Raczkowski sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Bonifraterskiej 17 („Kancelaria”).

  Za pośrednictwem formularzy oraz odnośników i funkcjonalności zamieszczonych na stronie internetowej Kancelaria może zbierać Państwa dane osobowe. Wówczas będziemy administratorem Państwa danych osobowych. Za każdym razem zostaną Państwo poinformowani o zbieraniu Państwa danych osobowych na najwcześniejszym możliwym etapie.

  We wszelkich sprawach dotyczących funkcjonowania strony internetowej oraz przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@raczkowski.eu.

  Regulamin wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 Prawa telekomunikacyjnego.

 • 2. Polityka Prywatności - strona internetowa www.raczkowski.eu

  W niniejszej Polityce Prywatności i regulaminie znajdą Państwo podstawowe informacje o tym w jaki sposób funkcjonuje nasza strona internetowa i jej podstrony („Strona”) oraz w jakim zakresie i jakie informacje są przez nas zbierane.

 • 3. Przetwarzanie danych osobowych i bezpieczeństwo

  Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie w niezbędnym zakresie. Stosujemy odpowiednie rozwiązania techniczne, które uniemożliwiają jakiekolwiek przypisanie zbieranych przez nas informacji do zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych. Ponadto stosowane przez nas środki zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przez nieuprawnione osoby.

 • 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

  Kancelaria świadczy na rzecz użytkownika usługi świadczone drogą elektroniczną:

  • udostępnianie Strony i jej podstron oraz umieszczenie ich w sieci Internet tak, aby każdy zainteresowany użytkownik mógł uzyskać dostęp do ich zawartości;
  • udostępnienie użytkownikowi możliwości zapisu za pośrednictwem Strony na wydarzenie organizowane przez Kancelarię, w miarę dostępnych limitów miejsc. Skorzystanie z narzędzia zapisu na wydarzenie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Informacje odnośnie do ewentualnej odpłatności za wzięcie udziału w wydarzeniu organizowanym przez Kancelarię, jak również pozostałe zasady dotyczące procedury rezerwacji na wydarzenie, będą każdorazowo podane w opisie wydarzenia;
  • udostępnienie użytkownikowi możliwości przesłania swojego CV za pośrednictwem Strony, w celu wzięcia udziału w toczących się procesach rekrutacyjnych. Skorzystanie z narzędzia przesłania CV jest nieodpłatne.

  W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Kancelarię, usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

  • posiadanie dostępu do sieci Internet (w zakresie usług wskazanych w a-c powyżej);
  • posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z formularzy zapisów na wydarzenia lub złożenia CV (w zakresie usług wskazanych w b i c powyżej);
  • posiadanie aktywnego konta e-mail (w zakresie usług wskazanych w b i c powyżej).

  Kancelaria nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.

  Zakazuje się użytkownikowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:

  • - naruszających dobre imię osób trzecich;
  • - naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;
  • - naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;
  • - stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
  • - namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

  W przypadku nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną, użytkownik możne złożyć reklamację poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres rodo@raczkowski.eu. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko użytkownika oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Kancelarii. O rozstrzygnięciu użytkownik zostanie poinformowany w formie wiadomości elektronicznej.

  Pod każdym z formularzy umożliwiających skorzystanie z ww. narzędzi, zamieściliśmy odpowiednią informację o przetwarzaniu danych osobowych.

 • 5. Zapis na newsletter

  Strona umożliwia również dokonanie zapisu na wybrane newslettery. Przy każdym z formularzy umożliwiających skorzystanie z zapisu na wybrany newsletter zamieściliśmy odpowiednią informację o przetwarzaniu danych osobowych.

 • 6. Pliki cookies

  Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony oraz korzystania ze wszelkich oferowanych przez nią funkcjonalności prosimy Państwa o zezwolenie na zapisywanie na Państwa urządzeniu, za pomocą którego odwiedzają Państwo Stronę tzw. plików cookies („ciasteczek”).

  Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane przez strony internetowe. Pliki cookies ułatwiają korzystanie ze stron internetowych, pozwalają na zapisanie zmienionych przez Państwa ustawień strony (tam, gdzie to możliwe), zawierają informacje o raz udzielonych zgodach na korzystanie z określonych funkcjonalności strony internetowej,

  Kancelaria przechowuje pliki cookies w celach obsługi licznika odwiedzin oraz w celach statystycznych.

  Zmiana ustawień przeglądarki i wyłączenie plików cookies nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie Strony.

  Umożliwienie zapisywania plików cookies na Państwa urządzeniu może zostać potwierdzone lub odwołane za pomocą ustawień przeglądarki internetowej:

  W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem, ze Strony (w tym adresu IP lub informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookies), Kancelaria przetwarza dane osobowe w celach analitycznych i statystycznych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na analizowaniu aktywności użytkowników Strony, w tym również badanie preferencji w celu poprawy funkcjonalności Strony).

  Odbiorcy danych Podmioty obsługujące infrastrukturę informatyczną Kancelarii jak również podmioty zajmujące się hostingiem Strony oraz dostawcy narzędzi służących do analityki Strony
  Miejsce przetwarzania danych Polska
  Okres przetwarzania danych Okres niezbędny do realizacji wskazanego wyżej celu, nie dłużej niż do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  Prawa podmiotów danych Prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych
  Prawo wniesienia skargi Skarga dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię może być wniesiona do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

  Strona korzysta z Google Analytics, czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych. Google Inc. Wykorzystuje pliki cookies służące do monitorowania ruchu na Stronie. Google Inc. Tworzy na podstawie tych plików statystyki i raporty dotyczące funkcjonowania Strony. Google Inc. Nie wykorzystuje plików cookies do identyfikacji użytkowników. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies przez Google Analytics dostępnych jest pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl.

 • 7. Aktualizacja Polityki Prywatności i regulaminu Strony

  Polityka i regulamin Strony podlegają bieżącej weryfikacji, a w razie potrzeby są aktualizowane. Zmiana treści staje się skuteczna w momencie umieszczenia zaktualizowanej wersji na Stronie.

  Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 01.08.2020 r. i jest dostępna na Stronie.