PRO HR Czerwiec 2023

2023.06.29

Choć od wprowadzenia wsparcia z tzw. tarczy antycovidowej i pierwszych wypłat minęły już ponad 3 lata, urzędy pracy wciąż kontrolują prawidłowość wypłat i wykorzystania środków.

Pracownicy, którzy nie wykorzystali jeszcze przysługującej im puli dni urlopu wypoczynkowego za 2022 r. powinni to zrobić do 30 września 2023 r.

Pracodawcy zobowiązani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą wypłacać swoim pracownikom oraz członkom ich rodzin świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów wypoczynku.

Od początku 2023 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 3.490 zł miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa to 22,80 zł.

Unijny ustawodawca działa w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych takich jak Glovo, Uber Eats czy Bolt.

Na wniosek pracownika urlop wypoczynkowy może być podzielony na części.

Od 26 kwietnia 2023 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące urlopu rodzicielskiego.

Trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe z dnia 1 grudnia 1998 roku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził, że świadczenia stałe, realizowane na rzecz spółki przez jej wspólników w określonym wymiarze czasowym i w zakresie zgodnym z przedmiotem działalności spółki, stanowią obowiązki charakterystyczne dla umowy o świadczenie usług.

 

Stała rubryka dotycząca aktualnych wskaźników, procentów, minimalnych wynagrodzeń i dodatków na dany miesiąc. 

Zobacz plik PDF