PRO HR Grudzień 2022

2022.12.19

O czym jest najnowszy newsletter dla pracodawców? 


Należy chronić ogół pracowników i zwolnić mobbera pomimo braku zgody związku zawodowego lub innego właściwego organu. Celem ochrony nie jest bowiem przyzwolenie na łamanie prawa, lecz umożliwienie swobodnego prowadzenia określonej działalności. 

Określenie miejsca pracy pracownika pracującego zdalnie ma istotne znaczenie nie tylko w kontekście np. wypadków przy pracy, ale również z uwagi na ustalenie czy pracownikowi należy się rozliczenie kosztów podróży w przypadku wezwania go do biura przez pracodawcę.

Uregulowanie zasad kontroli trzeźwości i obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu coraz bliżej. Możemy spodziewać się, że przepisy wejdą w życie w I kwartale przyszłego roku. 

Od przyszłego roku obywatele państw trzecich chcący przekroczyć unijną granicę nie będą odbywać tradycyjnej kontroli granicznej, w celu otrzymywania stempla w paszporcie. W zamian za to, przed każdą podróżą wjeżdżający będzie musiał zarejestrować się w systemie EES.

Zasadą jest, że roszczenia pracownicze ulegają przedawnieniu. Termin przedawnienia wynosi (co do zasady) 3 lata. Nie dotyczy to jednak roszczenia o ustalenie istnienia stosunku pracy, które się nie przedawnia. 

Dalszy wzrost kosztów zatrudnienia. Nowy przepis projektowanej ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców mającej zastąpić ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza zasadę ustalania obowiązkowych składek na Fundusz Pracy już od połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Taki obowiązek wynika z projektu zmiany do Kodeksu pracy.  Jest to rewolucyjna zmiana, zrównująca niemalże umowę na czas określony z umową na czas nieokreślony. Nakłada na działy HR i przełożonych dodatkowe obowiązki. 

Od 29 listopada br. zmieniły się kwoty limitów na nocleg i niektóre stawki diet w przypadku zagranicznej podróży służbowej.

Wprowadzamy stałą rubrykę dotyczącą aktualnych wskaźników, procentów, minimalnych wynagrodzeń.

Zobacz plik PDF