Podróż pracownika zdalnego do biura pracodawcy to nie podróż służbowa, jeśli biuro to jest wskazane jako jego miejsce pracy | PRO HR Grudzień 2022

2022.12.19

Określenie miejsca pracy pracownika pracującego zdalnie ma istotne znaczenie nie tylko w kontekście np. wypadków przy pracy, ale również z uwagi na ustalenie czy pracownikowi należy się rozliczenie kosztów podróży w przypadku wezwania go do biura przez pracodawcę.

Obecnie, kiedy praca zdalna stała się codziennością, wielu pracodawców zastanawia się, czy wzywając pracującego zdalnie do biura musi zwrócić mu koszty podróży. 

W takiej sytuacji może wystąpić kilka scenariuszy w zależności od tego, czy jest to praca wyłącznie zdalna czy też hybrydowa oraz tego, jak zostało przez strony określone miejsce pracy pracownika. 

Jeśli jednak biuro pracodawcy zostało przez strony wskazane jako jedno z miejsc pracy, np. obok miejsca zamieszkania pracownika, to jego podróż do biura pracodawcy nie będzie podróżą służbową.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR grudzień 2022