PRO HR Year Book 2022 | Roczne zestawienie najważniejszych tematów z prawa HR

2023.01.23

Na łamach naszej nowej publikacji omawiamy bieżące i praktyczne zagadnienia z obszaru prawa pracy, bhp, ochrony danych osobowych, compliance, immigration & global mobility, procesów sądowych, pracy zdalnej i wynagrodzeń w sektorze finansowym.


Praca zdalna, która na dobre zagościła do firm, nadal rodzi wiele pytań związanych z czasem jej wykonywania. Pracownicy mają poczucie, że pracują non stop. Brakuje im zakończenia obowiązków zawodowych i fizycznego „przejścia” z zakładu pracy do domu. Oczekują wprowadzenia prawa do bycia off-line. 

Pracodawca w ramach ogólnego obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zobowiązany jest wobec pracowników do podejmowania określonych działań z zakresu BHP przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Przechowywanie danych po zakończonej rekrutacji jest uzasadnione interesem samych kandydatów jak i pracodawców. Pracodawca może przechowywać dane zebrane w toku rekrutacji od kandydatów przez 3 lata. 

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych, które weszły w życie w październiku 2022 r. mają istotne znaczenie z punktu widzenia odpowiedzialności menadżerów pracujących w grupach kapitałowych

Zmiany w obszarze global mobility jakie miały miejsce w mijający roku istotnie powiązane są z konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz napływem obywateli tego kraju do Polski.

Sąd pracy może przywrócić pracownika do pracy, jeśli okaże się, że został on bezprawnie zwolniony. Wyrok przywracający pracownika do pracy nie powoduje jednak automatycznie ponownego zatrudnienia pracownika. Warunkiem skuteczności wyroku jest zgłoszenie przez pracownika gotowości do pracy.

 

Rok 2022 był rokiem ciągłych zmian przepisów dotyczących opodatkowania osób fizycznych. Wprawdzie tempo zmian wyraźnie zmalało w drugiej połowie roku, ale w rocznym rozliczeniu podatkowym trzeba będzie się z nimi  zmierzyć. 

W 2022 r. obserwowaliśmy dalsze działania Unii Europejskiej podejmowane w celu zapewnienia równości wynagrodzeń oraz mające na celu walkę z luką płacową (gender pay gap), przez którą rozumie się różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. 

Zobacz plik PDF