PRO HR Listopad 2022

2022.11.17

O czym jest najnowszy newsletter dla pracodawców? 


Pracodawca ma obowiązek zapewnienia w pomieszczeniach pracy temperatury nie niższej niż 14°C, a pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna i w pomieszczeniach biurowych nie niższej niż 18 °C.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało projekt nowelizacji ustawy o języku polskim. Celem zmian jest skrócenie czasu oczekiwania na przystąpienie do egzaminu i wydanie dokumentu, który jest jednym z kluczowych wymogów w procedurze ubiegania się o status rezydenta długoterminowego oraz uzyskania polskiego obywatelstwa.

Projekt zmiany Kodeksu pracy zawiera zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej, nowy urlop opiekuńczy oraz prawo pracownika wychowującego dziecko do lat 8 żądania elastycznej organizacji pracy.

W sytuacji, gdy nienależne wpłaty podlegają zwrotowi na rzecz pracownika, a instytucja finansowa nie posiada informacji o numerze jego rachunku bankowego, zwrot dokonywany jest na rachunek pracodawcy. Jest on zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, przekazać tę kwotę pracownikowi.

Obywatel Ukrainy, którego pobyt w Polsce w 2022 r. przekroczył 183 dni, jest zobowiązany zapłacić polski podatek dochodowy od dochodów uzyskanych z tytułu pracy lub działalności gospodarczej. Ten obowiązek powstanie niezależnie od tego, czy obywatel Ukrainy stał się polskim rezydentem podatkowym, czy też nie. 

Członkowie zarządów świadczący na rzecz spółki usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, mogą nie mieć prawa do skorzystania z opodatkowania stawką liniową lub ryczałtem w wysokości 15%. 
 

Zobacz plik PDF