Zmieniły się stawki za zagraniczną podróż służbową | PRO HR Grudzień 2022

2022.12.19

Od 29 listopada br. zmieniły się kwoty limitów na nocleg i niektóre stawki diet w przypadku zagranicznej podróży służbowej (zob. tabela).

W przypadku podróży rozpoczętej i niezakończonej przed 29 listopada 2022 r., należności z tytułu podróży służbowej ustalamy:

  • za czas podróży przed 29 listopada – dotychczasowe stawki; 
  • za czas podróży od 29 listopada – nowe stawki.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR grudzień 2022