Zmiany w składce na Fundusz Pracy | PRO HR Grudzień 2022

2022.12.19

Dalszy wzrost kosztów zatrudnienia.

Nowy przepis projektowanej ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców mającej zastąpić ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza zasadę ustalania obowiązkowych składek na Fundusz Pracy już od połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przy założeniu minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 3490 zł brutto (od lipca 2023 roku – 3600 zł brutto), przedsiębiorca będzie zobowiązany odprowadzać składkę od zarobków wynoszących nie mniej niż 1745 zł brutto miesięcznie (od lipca 2023 roku – 1800 zł brutto).

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR grudzień 2022