PRO HR Wrzesień 2022

2022.09.12

O czym jest najnowszy newsletter dla pracodawców? 


 

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub osoba, która działa w jego imieniu jest zobowiązany jest do załączenia do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę oraz o przedłużenie tego zezwolenia, oświadczenia o niekaralności. 

WSA w Warszawie uchylił decyzję Prezesa UODO uznając, za słuszne podniesione przez nas argumenty, iż  pracodawca ma nie tylko prawo, ale też obowiązek przechowywania tych danych w celu przeciwdziałania dyskryminacji.

Zgodnie z projektem rozporządzenia mają również wzrosnąć diety i limity za nocleg w zagranicznej podróży służbowej.

Poparzenie się wrzątkiem przy zalewaniu herbaty, potknięcie się o przewody sprzętu elektronicznego czy poślizgnięcie się na mokrej podłodze w toalecie. Wystąpienie takich zdarzeń w zakładzie pracy co do zasady nie budzi wątpliwości wystąpienia wypadku przy pracy. 

Projekt nowych przepisów wprowadza istotne zmiany dotyczące umów o pracę na okres próbny. Maksymalna długość okresu próbnego (3 miesiące) zasadniczo nie ulegnie zmianie. 

Zobacz plik PDF