Wypowiadając umowę o pracę na czas określony trzeba będzie wskazać przyczynę | PRO HR Grudzień 2022

2022.12.19

Taki obowiązek wynika z projektu zmiany do Kodeksu pracy. Jest to rewolucyjna zmiana, zrównująca niemalże umowę na czas określony z umową na czas nieokreślony. Nakłada na działy HR i przełożonych dodatkowe obowiązki. 

Przyczyna wypowiedzenia, podobnie jak przy umowie na czas nieokreślony, będzie musiała być prawdziwa, konkretna, rzeczywista i uzasadniona. Będzie podlegała kontroli sądowej. 

Zamiar wypowiedzenia umowy na czas określony pracownikowi objętemu obroną związku, będzie musiał być skonsultowany ze związkiem. Obecnie takiego obowiązku nie ma.

Zmiana będzie miała zastosowanie umów na czas określonych trwających w momencie wejścia w życie nowych przepisów. 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR grudzień 2022