Kontrola trzeźwości także w przypadku umów cywilnoprawnych | PRO HR Grudzień 2022

2022.12.19

Uregulowanie zasad kontroli trzeźwości i obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu coraz bliżej.

Możemy spodziewać się, że przepisy wejdą w życie w I kwartale przyszłego roku.

Kontrola będzie mogła być przeprowadzona nie tylko wobec pracowników. Będziemy mogli skontrolować także np. zleceniobiorców czy usługodawców – w tym indywidualnych przedsiębiorców.

Warunkiem jest, by to pracodawca organizował ich pracę.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR grudzień 2022