PRO HR Sierpień 2022

2022.08.11

O czym jest najnowszy newsletter dla pracodawców? 


Na wniosek pracownika pracodawca potrąca z jego wynagrodzenia i przekazuje związkowi zawodowemu składki członkowskie. 

Od 28 lipca br. stawka diety dla pracownika z tytułu krajowej podróży służbowej wynosi 38 zł. Dotychczas było to 30 zł. To pierwsza zmiana od 2013 roku.

Diia.pl to e-dokument potwierdzający podstawowe dane o obywatelu Ukrainy. Dostępny jest przez aplikację mobilną mObywatel. Polska notyfikowała go Komisji Europejskiej, co pozwala na jego stosowanie we wszystkich krajach strefy Schengen.

Coraz częściej dokumenty HR podpisywane są elektronicznie, zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. W takim wypadku, pracodawca zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć i zarchiwizować te dokumenty w systemie teleinformatycznym (to jest bowiem oryginał dokumentu).

1 i 2 sierpnia 2022 r. upłynęły terminy na wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw – w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz tzw. dyrektywy work-life balance. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 1 lipca 2022 r. potwierdził że to bank jest administratorem danych osobowych zawartych w zgubionej przesyłce (nadanej przez bank) i to on powinien zgłosić naruszenie. 

Zobacz plik PDF