Unia Europejska usprawnia proces przekraczania unijnych granic | PRO HR Grudzień 2022

2022.12.19

Od przyszłego roku obywatele państw trzecich chcący przekroczyć unijną granicę nie będą odbywać tradycyjnej kontroli granicznej, w celu otrzymywania stempla w paszporcie.

W zamian za to, przed każdą podróżą wjeżdżający będzie musiał zarejestrować się w systemie EES.
Proces będzie dotyczył zarówno posiadaczy krótkoterminowych wiz Schengen, jak i obywateli państw zwolnionych z obowiązku ich posiadania.

Krótkoterminowa wiza uprawnia do pobytu w strefie Schengen przez maksymalnie 90 dni w okresie ostatnich 180 dni. Cudzoziemiec posiadający taką wizę może w tym czasie wielokrotnie przekraczać różne unijne granice.

Nowe przepisy nałożą na podróżującego obowiązek uprzedniej rejestracji w systemie EES każdego planowanego przekroczenia granicy. 

Poza krajami UE nowe zasady obejmą Szwajcarię, Liechtenstein, Norwegię oraz Islandię.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR grudzień 2022