Mobbera należy zwolnić nawet jak jest chroniony? | PRO HR Grudzień 2022

2022.12.19

Prawo pracy nie pozwala na zwolnienie określonych kategorii pracowników (np. chronieni związkowcy, członkowie rady pracowników) bez odpowiedniej zgody.

Jej uzyskanie jest przeważnie niemożliwe, bo zgody udzielają koledzy osoby, która ma zostać zwolniona, albo nawet ona sama. Z drugiej strony prawo nakazuje pracodawcy, aby przeciwdziałał dyskryminacji i mobbingowi (co w praktyce może oznaczać obowiązek zwolnienia sprawcy).

Co zrobić, gdy to chroniona osoba jest mobberem i nie ma zgody na zwolnienie?

Należy chronić ogół pracowników i zwolnić mobbera pomimo braku zgody związku zawodowego lub innego właściwego organu. Celem ochrony nie jest bowiem przyzwolenie na łamanie prawa, lecz umożliwienie swobodnego prowadzenia określonej działalności.

Oczywiście skutkiem będzie długi i trudny proces.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego pokazuje jednak, że pracodawcy mają szansę nie tylko na częściową wygraną (czyli oddalanie powództwa o przywrócenie do pracy przy jednoczesnym przyznaniu odszkodowania), ale nawet na pełne oddalenie powództwa.

Zwolnienie mobbera to jedyna właściwa droga. Dalsze zatrudnienie doprowadzi bowiem do odejścia dobrych pracowników (i roszczeń z ich strony), a także do strat wizerunkowych.
 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR grudzień 2022