Wynagrodzenia i dodatki | PRO HR Grudzień 2022

2022.12.19

Min. wynagrodzenie za pracę  3 010 zł
Min. stawka godzinowa 19,70 zł
Dodatek za pracę w nocy 20% stawki godzinowej z min. wynagrodzenia
(np. 3010 zł / 168h x 20% = 3,58 zł)
Dodatek za nadgodziny   50% wynagrodzenia
lub
100% wynagrodzenia za pracę: 
  • w nocy
  • w niedziele/święta
  • w wolnym dniu za niedzielę/święto
Dodatek za pracę w niedzielę/święto     100% wynagrodzenia


Podróż służbowa - krajowa

Dieta za dobę podróży (bez wyżywienia) – poniżej doby 19 zł (podróż 8-12 h)
38 zł (podróż >12h)
Dieta za dobę podróży (bez wyżywienia) – powyżej doby 38 zł 
+ za każdą dobę:
19 zł (do 8h) 
38 zł (> 8h)
Ryczałt – koszty dojazdu komunikacją miejscową 7,60 zł
Limit kosztów za nocleg do zwrotu 760 zł 
Limit ryczałtu za nocleg 57 zł
Kilometrówka Maksymalnie:
  • 0,5214 zł - poj. silnika do 900cm³;
  • 0,8358 zł - poj. silnika pow. 900cm³;
  • 0,2302 zł - motocykl


Podróż służbowa - zagraniczna

Min. dieta za dobę podróży (bez wyżywienia) 38 zł
Min. dieta za niepełną dobę podróży (bez wyżywienia)     12,66 zł (do 8h) 
19 zł (8-12h)
38 zł (>12h)
Min. dieta za dobę podróży (z całodziennym wyżywieniem) 9,50 zł
Min. dieta za niepełną dobę podróży (z całodziennym wyżywieniem) 3,17 zł (do 8h) 
4,75 zł (8-12h)
9,50 zł (>12h)
Ryczałt – koszty dojazdu z i na dworzec/lotnisko 38 zł
Ryczałt – koszty dojazdu komunikacją miejscową 3,80 zł
Ryczałt – koszty noclegu 25% limitu na nocleg zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia


Odpis na ZFŚS 

Pracownik zatrudniony w warunkach normalnych 1 662,97 zł
Pracownik zatrudniony w szczególnie uciążliwych warunkach 2 217,29 zł
Pracownik młodociany I rok nauki 221,73 zł
Pracownik młodociany II rok nauki 266,07 zł
Pracownik młodociany III rok nauki 310,42 zł
*Pracownik niepełnosprawny w stopniu znacznym lub umiarkowanym 277,16 zł
*Były pracownik – emeryt/rencista 277,16 zł
*Z przeznaczeniem na zakładowy żłobek lub klub dziecięcy 343,68 zł

 
Ubezpieczenia społeczne

Podstawa wymiaru 3 553,20  zł
Limit rocznej podstawy wymiaru składek 177 660 zł
emerytalne 693,58 zł (19,52%)
rentowe 284,26 zł (8%)
chorobowe 87,05 zł (2,45%)
wypadkowe 59,34 zł (1,67%)
FP i FS 87,05 zł (2,45%)
FGŚP 3,55 zł (0,1%)

 
Ubezpieczenie zdrowotne

Min. podstawa wymiaru 3 010 zł
Min. wysokość składki 412,68 zł (9%)

 
Odprawy

Rozwiązanie stosunku pracy 

1x wynagrodzenie (staż zakł. <2 l.)
2x wynagrodzenie (staż zakł. 2-8 l.)
3x wynagrodzenie (staż zakł. 8 l.+)
Limit odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy 45 150 zł
Rentowa/emerytalna 1x wynagrodzenie
Pośmiertna 1x wynagrodzenie (staż zakł. <10l.)
2x wynagrodzenie (staż zakł. 10l. +)
3x wynagrodzenie (staż zakł. 15l. +)


Odszkodowania

Naruszenie zasady równego traktowania i mobbing min. 3 010 zł
Wypowiedzenie umowy na okres próbny wynagrodzenie za czas do końca umowy
Wypowiedzenie umowy na czas określony min. za czas do końca umowy
min. za okres wypowiedzenia
Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony

za okres od 2 tyg. do 3 mies.
min. za okres wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy na okres próbny za okres wypowiedzenia
Rozwiązanie umowy na czas określony za czas do końca umowy
max. za okres wypowiedzenia
Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony za okres wypowiedzenia

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR grudzień 2022