PRO HR Październik 2022

2022.10.14

O czym jest najnowszy newsletter dla pracodawców? 


Obywatele Ukrainy począwszy od końca listopada będą mogli składać wnioski o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce.

W okresie od 30 sierpnia 2022 do 31 grudnia 2022 obywatele Białorusi i Ukrainy, którzy legalnie przebywają na terenie RP oraz spełniają określone warunki, otrzymują możliwość aplikowania w Polsce o polską wizę krajową.

Powinien on obejmować co najmniej koszty energii elektrycznej obliczane według średnich norm zużycia energii oraz usług telekomunikacyjnych, m.in. Internetu. Warto już dziś przymierzyć się do jego obliczenia, by zabudżetować pieniądze na ten cel. 

Projekt nowych przepisów przewiduje wprowadzenie dwóch dodatkowych przerw w pracy. Obecnie pracownik, którego dobowy wymiar czasu pracy przekracza 6 godzin ma prawo do jednej 15-minutowej przerwy w pracy, wliczanej do czasu pracy. 

Dokumenty pracownicze wydawana jednostronnie przez pracodawcę i regulujące zbiorowe prawo pracy mogą być podpisywane przez pracodawcę od razu elektronicznie albo własnoręcznie, a następnie umieszczane w dedykowanym narzędziu IT. 

Minimalne wynagrodzenie za pracę ma wpływ m.in. na następujące świadczenia pracodawcy: odprawa pieniężna z tytułu zwolnień grupowych, dodatek za pracę w porze nocnej, odszkodowanie za nierówne traktowanie i mobbing czy wynagrodzenie za przestój.

W konsekwencji pierwsze automatyczne zapisy powinny mieć miejsce dopiero w 2027 roku. Innego zdania jest jednak Państwowy Fundusz Rozwoju, który konsekwentnie utrzymuje, że pierwsze wznowienie będzie miało miejsce już w 2023 roku. 

Restrykcje weszły w życie w dniu 26 września 2022 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2022 r. Zakaz dotyczy obywateli Rosji podróżujący przede wszystkim w celach turystycznych, kulturalnych, sportowych i biznesowych.

W ramach PBH wnioskodawcy mogą liczyć również na pomoc w zakresie relokacji pracowników wraz z rodzinami oraz na kompleksowe wsparcie w przeniesieniu swojej działalności, czyli usługę typu business concierge polegającą na doradztwie w zakresie prowadzenia biznesu w Polsce.

Można weryfikować dane podane przez kandydata jak również sprawdzać publicznie dostępne rejestry. Weryfikacja może również obejmować sprawdzenie autentyczności dokumentów przedłożonych w toku rekrutacji. 

Wprowadzamy stałą rubrykę dotyczącą aktualnych wskaźników, procentów, minimalnych wynagrodzeń.

Zobacz plik PDF