PRO HR Year Book 2021 | Roczne zestawienie najważniejszych tematów z prawa HR

Na łamach naszej nowej publikacji omawiamy bieżące i praktyczne zagadnienia z obszaru prawa pracy, bhp, ochrony danych osobowych, compliance, immigration & global mobility, procesów sądowych, digitalizacji HR i wynagrodzeń w sektorze finansowym.


 

Oczywistym jest, że problem zdrowia psychicznego pracowników i możliwych działań pracodawcy z nim związanych nie pojawił się wraz z nadejściem pandemii, ale skala problemu, którą pandemia ujawniła każe dokładniej przyjrzeć się zagadnieniu, również pod względem BHP.

Prawa człowieka w biznesie to coraz chętniej komentowany temat. Klauzule umowne dotyczące zakazu pracy dzieci czy współczesnego niewolnictwa stały się już standardem w niektórych sektorach. Nie mniej istotnym obszarem z perspektywy praw człowieka jest obszar BHP.  

Na dzień dzisiejszy nie obowiązują w Polsce przepisy pozwalające pracodawcy pytać pracowników czy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19. Pytanie o zaszczepienie jest dopuszczalne prawnie tylko w niektórych sytuacjach 

Polska jest krajem, który coraz częściej stanowi cel migracji zarobkowej. Według danych ZUS, na koniec października 2021 r. do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego zgłoszonych było prawie 900 tys. cudzoziemców. Nie są to jednak wszyscy pracujący cudzoziemcy, bowiem nie wszyscy podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom. 

Po niemal dwóch latach nowej normalności, praca zdalna nie traci na popularności a pracownicy – w przeciwieństwie do wielu pracodawców – nie są chętni do powrotu do biur.  

Pracodawcy, przymuszeni sytuacją, zaczęli korzystać z rozwiązań pozwalających na tworzenie i podpisywanie dokumentów w formie elektronicznej.

Pandemia Covid-19 utrudniła funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Żeby zapewnić ciągłość działania sądów wprowadzone zostały rozwiązania umożliwiające kontakt z sądem on-line.

28 kwietnia 2021 r. weszła w życie nowelizacja Prawa bankowego i niektórych innych ustaw, implementująca do polskiego porządku prawnego tzw. Dyrektywę CRD V oraz Rozporządzenie CRR II.

Zobacz plik PDF