PRO HR Październik 2021

2021.10.06

 O czym jest najnowszy newsletter dla pracodawców? 


Osoby zamierzające udać się w podróż do USA mają cały czas ograniczoną możliwość wjazdu. Dotyczy to również podróży służbowych. 

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, zawarcie przez pracownicę porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę w okresie ciąży kwalifikuje się jako błąd pozwalający na uchylenie się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli. 

Obecnie nie ma wątpliwości, że akta osobowe, a także pozostała dokumentacja pracownicza (w tym np. ewidencja czasu pracy i listy płac) mogą być prowadzone w całości elektronicznie. Odejście od papierowych dokumentów wymaga trzech kroków…

Pracodawco, zadbaj o komfort pracy i zdrowie psychiczne swoich pracowników.
Od 1 stycznia 2022 r. wypalenie zawodowe będzie uznawane za chorobę, na którą lekarz wystawi zwolnienie. 

Procedura zgłaszania nieprawidłowości stanowi podstawowy element systemu compliance. Pozwala wychwycić przypadki naruszeń zanim spowodują zagrożenie dla majątku lub renomy organizacji, a także zidentyfikować luki w zarządzaniu ryzykiem niezgodności. 

Zobacz plik PDF