PRO HR Sierpień 2021

2021.08.10

 O czym jest najnowszy newsletter dla pracodawców? 


Dotychczas głównymi ryzykami związanymi z takim pozornym outsorcingiem były roszczenia pracowników, problemy ze strony ZUS bądź PIP. Niedawny wyrok Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z 27 lutego 2020 r. pokazuje, że nie są to jedyne niebezpieczeństwa.   

Administrator musi niezwłocznie zawiadomić o naruszeniu ochrony danych osobowych osoby, których dane objęte były tym naruszeniem, jeżeli zaistniały incydent może powodować wysokie ryzyko naruszenia ich praw lub wolności

Przedwstępna umowa o pracę może być zawarta w dowolnej formie. 

Cudzoziemiec będzie nadal zobowiązany do udowodnienia posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, źródła stabilnego i regularnego dochodu oraz zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

Od 17 lipca 2021 r. wszystkie osoby przylatujące do Polski samolotem, przed dokonaniem odprawy mają obowiązek wypełnienia tzw. Karty Lokalizacji Podróżnego. 

Regulacja w art. 155(1) k.p. określa zasady podziału urlopu pomiędzy dotychczasowego i nowego pracodawcę w przypadku rozwiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego. 

Opublikowano projekt zmian ustaw o podatkach dochodowych i ustaw ubezpieczeniowych wprowadzający zapowiadane, w ramach Polskiego Ładu, zmiany w zakresie obciążeń publicznoprawnych dla osób zatrudnionych i przedsiębiorców. 

Zobacz plik PDF