PRO HR Wrzesień 2021

2021.09.09

 O czym jest najnowszy newsletter dla pracodawców? 


Rząd przygotował projekt przepisów dostosowujących polskie prawo do europejskiego pakietu mobilności w zakresie transportu. Projektowane zmiany, jeśli wejdą w życie, istotnie wpłyną na wynagrodzenia kierowców i zasady rozliczania ich czasu pracy. 

Warunkiem przedłużenia kadencji jest brak możliwości przeprowadzenia nowych wyborów w związku z epidemią COVID-19. 

Pracodawca może odmówić ponownego przyjęcia do pracy, jeżeli wykaże, że nie ma on takich możliwości. 

Pracodawca będzie mógł wymagać informacji o zaszczepieniu także od kandydatów do pracy. 

Warunkiem udziału w programie przez pracodawcę jest posiadanie siedziby lub oddziału w Polsce. Podmioty niezarejestrowane w Polsce nie mogą wziąć udziału w programie.

Zobacz plik PDF