PRO HR Grudzień 2021

2021.12.06

 O czym jest najnowszy newsletter dla pracodawców? 


Brytyjczycy, będący beneficjentami umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, mają możliwość zarejestrowania swojego pobytu w Polsce na preferencyjnych zasadach tylko do 31 grudnia br. 

Może on skorzystać z możliwości powierzenia wykonywania tych zadań firmie zewnętrznej jedynie, gdy nie jest w stanie zatrudnić kompetentnych pracowników. 

Cudzoziemcy wnioskujący w województwie mazowieckim o udzielenie zezwolenia na pobyt obowiązani są wypełniać i rejestrować wnioski w systemie inPOL.

Stosunek pracy pracownika – żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej podlega szczególnej ochronie w okresie między dniem doręczenia mu karty powołania do pełnienia służby a jej odbyciem. 

Termin wypłaty wynagrodzenia nie stanowi warunku pracy lub płacy. Jego zmiana nie wymaga wręczenia pracownikom wypowiedzeń zmieniających albo zawarcia porozumień zmieniających warunki pracy i płacy. 

Do 17 grudnia br. wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej będą musiały implementować do swoich porządków prawnych Dyrektywę o ochronie sygnalistów. W Polsce opublikowano projekt przepisów krajowych, który aktualnie znajduje się w fazie konsultacji.

Zobacz plik PDF