PRO HR Listopad 2021

2021.11.08

 

O czym jest najnowszy newsletter dla pracodawców? 


Według rządowych planów pracodawcy zatrudniający 250 i więcej pracowników będą mieli czas do końca roku na wdrożenie systemu ochrony sygnalistów. Będzie on musiał obejmować:

Sytuacja pracownika tymczasowego w zakresie warunków pracy i płacy nie może być mniej korzystna od sytuacji pracowników pracodawcy użytkownika, którzy wykonują taką samą lub podobną pracę. 

Zmiana planowana przez Rząd będzie dotyczyć uzyskiwania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Okres ważności oświadczeń ma zostać wydłużony do 24 miesięcy. 

Już w przyszłym roku pojawią się zmiany przepisów prawa pracy dot. m.in. uprawnień rodzicielskich w wyniku dyrektywy (2019/1158) w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Zobacz plik PDF