PRO HR maj 2021

2021.05.06

O czym jest najnowszy newsletter dla pracodawców? 


Przedsiębiorcy, chcący skorzystać z wybranej formy pomocy, muszą spełnić kilka warunków. 

Sąd Najwyższy wyrokiem 21 stycznia 2021 r. o sygnaturze III PSKP 2/21 wyjaśnił, że zawiadomienie związków o zamiarze zwolnienia pracownika musi spełniać określone normy.

W nowych Dobrych Praktykach znalazły się kwestie dotyczące popularnego w ostatnim czasie obszaru  Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) tj. zagadnień środowiskowych i zrównoważonego rozwoju, spraw społecznych i pracowniczych.

 Pracodawca  nie ma obowiązku zwolnienia pracownika od pracy na jego czas za wynagrodzeniem. 

Cudzoziemcy przebywający w Polsce mogą zaszczepić. Warunkiem dopuszczenia do szczepienia jest legalny pobyt, np. na podstawie wizy lub karty pobytu.

Rozliczenie subwencji finansowej z Tarczy PFR 1.0 musi nastąpić w ciągu 10 dni roboczych po upływie 12 miesięcy od wypłaty subwencji. 

Rozliczenie subwencji następuje przez system bankowości elektronicznej banku, za pośrednictwem którego przedsiębiorca wnioskował o przyznanie środków.  

Takie umorzenie jest możliwe dla przedsiębiorców, których zakres działalności faktycznie wykonywanej i ujawnionej w CEIDG/KRS w dniu 31 grudnia 2019 r. obejmował co najmniej jeden z 54 kodów PKD wskazanych w regulaminie tarczowym.

Pod koniec kwietnia weszła w życie nowelizacja Prawa bankowego i niektórych innych ustaw, wdrażająca tzw. Dyrektywę CRD V oraz Rozporządzenie CRR II. Wprowadza ona kilka zmian w porównaniu do regulacji poprzednio obowiązującej.

Pracodawcy będą musieli wskazać kod zawodu, jaki będzie wykonywał ubezpieczony. 

Systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję stosowane w zatrudnieniu, zarządzaniu pracownikami, stosowane do rekrutacji, monitorowania i procesów ocen pracowników Komisja Europejska zaklasyfikowała jako systemy wysokiego ryzyka

Zobacz plik PDF