Szczepionki przeciwko COVID-19 również dla cudzoziemców | PRO HR Maj 2021

2021.05.06

Cudzoziemcy przebywający w Polsce mogą zaszczepić się na takich samych zasadach, jak obywatele RP.

Warunkiem dopuszczenia do szczepienia jest legalny pobyt, np. na podstawie wizy lub karty pobytu.

Atutem jest posiadanie nr PESEL. Cudzoziemcy z numerem PESEL mogą zarejestrować się na szczepienie za pośrednictwem infolinii lub SMS.

Jeśli cudzoziemiec nie ma numeru PESEL, to powinien zgłosić się do lekarza POZ po e-skierowanie. Uzyskanie e-skierowania umożliwi cudzoziemcowi rejestrację.

Szczepienia cudzoziemców przeciwko COVID-19 są bezpłatne.
 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze –PRO HR Maj 2021.