Dzień wolny na szczepienie | PRO HR Maj 2021

2021.05.06

Coraz więcej osób ma możliwość zaszczepienia się przeciwko Covid-19.  W przypadku pracowników może okazać się, że termin szczepienia wypada w godzinach pracy.

Szczepienie jest dobrowolne, dlatego pracodawca  nie ma obowiązku zwolnienia pracownika od pracy na jego czas za wynagrodzeniem. Takie zwolnienie przysługuje tylko w przypadku szczepień obowiązkowych. 

Nie ma jednak przeszkód, aby pracodawca zakwalifikował udział w szczepieniu jako usprawiedliwioną nieobecność płatną.

Jeśli pracodawca nie zdecyduje się na takie rozwiązanie, pracownik zobowiązany jest czas zwolnienia na szczepienie odpracować, aby zachować prawo do wynagrodzenia za ten czas. Wcześniej powinien uzyskać zgodę pracodawcy na prywatne wyjście z pracy. Jeśli pracodawca nie zwolni pracownika od pracy, to pracownik może skorzystać z urlopu wypoczynkowego, względnie bezpłatnego. 

Pracownik ma przy tym obowiązek uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia. 

Ze względów organizacyjnych, pracodawca może wydać wewnętrzne przepisy, w których określi zasady udzielania czasu wolnego i usprawiedliwiania nieobecności spowodowanej szczepieniem. 

Jeśli pracodawca wspiera program szczepień, niewykluczone jest wprowadzanie dodatkowych dni wolnych od pracy celem zaszczepiania oraz na czas po szczepieniu.  
 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Maj 2021.