Nowy obowiązek informacyjny – zgłoszenie do ZUS kodu zawodu | PRO HR Maj 2021

2021.05.06

Płatnicy od 16 maja 2021 r. będą mieć nowy obowiązek informacyjny względem ZUS.

Zgłaszając zatrudnionego do ubezpieczenia, pracodawcy będą musieli wskazać kod zawodu, jaki będzie wykonywał ubezpieczony. 

Zaktualizowane druki formularzy ZUS ZUA i ZUS ZZA będą zawierały 6-cio cyfrowy kod zawodu. Jego podanie będzie obowiązkowe przy zgłaszaniu nowych ubezpieczonych. Nie trzeba będzie korygować dotychczasowych zgłoszeń. 

Informacja o wykonywanym zawodzie ma być wykorzystywana do celów statystycznych. Na tej podstawie analizowane będą .in.. przyczyny absencji chorobowch - w zależności od wykonywanego zawodu, orzekany stopień niezdolności do pracy – w korelacji z wiekiem i wykonywanym zawodem, czy poziom wysokości świadczeń.
 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze –  PRO HR Maj 2021.