Pracodawca konsultując zamiar zwolnienia ze związkiem zawodowym mailem, musi używać kwalifikowanego podpisu elektronicznego | PRO HR Maj 2021

2021.05.06

Sąd Najwyższy w wyroku z 21 stycznia 2021 r. (III PSKP 2/21) wyjaśnił, że zawiadomienie związków o zamiarze zwolnienia pracownika na podstawie art. 38 §1 musi mieć papierową formę pisemną, a jak ma się odbyć elektronicznie, to z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oznacza to, że do maila do związków trzeba załączać dokument z konsultacją opatrzony takim podpisem.

Odpowiedź związków może mieć dowolną formę. 
 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Maj 2021.