PRO HR lipiec 2020

2020.07.09

Co zawiera bieżące wydanie newslettera dla pracodawców?
 


 

Od 24 czerwca obowiązuje „Tarcza Antykryzysowa 4.0.”, która wprowadza szereg rozwiązań istotnych dla pracodawców. 

Pracodawca może obniżyć wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych wypłacanych w związku z ustaniem zatrudnienia do kwoty 10 krotności wynagrodzenia minimalnego za pracę.

Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych do innego państwa Unii Europejskiej wymagają zweryfikowania.

Tak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 14 maja 2020 r. (sygn. C-17/19). Inne zagadnienia związane z zatrudnieniem pracowników, np. dotyczące prawa pracy, pozostają poza jego zakresem.

Epidemia wywołana SARS CoV-2 znacząco rozszerzyła uprawnienia strony społecznej przy wprowadzaniu rozwiązań mających na celu złagodzenie skutków COVID-19.

Sprawie zwolnienia pracownika, który nie popierał Dnia Solidarności z osobami ze środowiska LGBT, nadano szeroki rozgłos . Na jej podstawie widać, że należy oddzielać sferę zawodową od światopoglądu.
 Więcej znajdziesz w publikacji PRO HR lipiec 2020

Zobacz plik PDF