PRO HR Year Book 2020 | Roczne zestawienie najważniejszych tematów z prawa HR

2020.12.17

Na łamach naszej nowej publikacji omawiamy bieżące i praktyczne zagadnienia z obszaru prawa pracy, procesów pracowniczych, ochrony danych osobowych, wewnętrznych postępowań wyjaśniających, podatków pracowniczych oraz imigracji. 
 


Możliwe jest wyeliminowanie papieru z niemal wszystkich procesów HR. Przepisy pozwalały na digitalizację HR od lat, ale dopiero w czasie pandemii firmy zdały sobie sprawę z konieczności tej transformacji. 

Jak funkcjonują w pandemicznej rzeczywistości nowe instytucje postępowania cywilnego:  pisemne zeznania świadków, posiedzenia przygotowawcze, plany rozpraw czy informowanie przez sędziego o przewidywanym rozstrzygnięciu sprawy.

Wiele zagranicznych podmiotów, prowadzących działalność w Polsce, w komunikacji posługuje się językiem obcym. Niezależnie od tego, dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych należy sporządzić po polsku lub w wersji dwujęzycznej.

Wewnętrzne postępowania wyjaśniające, choć nie są jeszcze wymogiem prawnym, stają się powszechną dobrą praktyką i dotyczą coraz szerszej gamy nieprawidłowości.

Praca zdalna wykonywana na terytorium Polski nie różni się, pod względem podatkowym i ubezpieczeniowym, od pracy w miejscu pozostającym pod kontrolą pracodawcy. Jednak praca zdalna wykonywana z terytorium innego państwa może wiązać się z dodatkowymi obowiązkami dla pracodawcy oraz pracownika.

Od 4 września 2020 r. obowiązują w Polsce nowe regulacje dotyczące delegowania pracowników.
 Więcej w publikacji PRO HR Year Book 2020

Zobacz plik PDF