PRO HR październik 2020

2020.10.08

O czym jest najnowszy newsletter dla pracodawców?
 


 

Od nowego roku firmy będą zobowiązane informować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa będzie zawarta z osobą, która nie jest pracownikiem firmy, lub jeżeli w ramach takiej umowy osoba ta nie będzie pracować na rzecz swojego pracodawcy.

Wykonywanie pracy zdalnie nie zwalnia pracodawcy z obowiązku rejestrowania i rekompensowania pracy nadliczbowej. Pracodawca powinien w związku z tym uregulować kwestie dotyczące m.in. potwierdzania obecności w pracy, godzin jej rozpoczęcia i zakończenia, rozliczania się z wykonanych zadań, zasady wykonywania pracy w nadgodzinach.

Obywatele Wielkiej Brytanii i członkowie ich rodzin, którzy korzystają z prawa pobytu w okresie przejściowym wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz będą kontynuować zamieszkanie w Polsce po zakończeniu tego okresu, zachowają prawo pobytu oraz uprawnienie do wykonywania pracy w Polsce.

Przepisy, które wejdą w życie od nowego roku, przewidują wykluczenie z przetargów publicznych spółek, których reprezentanci zostali ukarani za wykroczenia przeciwko pracownikom. Będzie można tego uniknąć, jeśli spółka wykaże, że przeprowadziła postępowanie wyjaśniające i naprawiła nieprawidłowości oraz zadośćuczyniła pokrzywdzonemu pracownikowi.
 Więcej znajdziesz w publikacji PRO HR październik 2020

Zobacz plik PDF