PRO HR grudzień 2020

2020.12.03

O czym jest najnowszy newsletter dla pracodawców?
 


 

Jedną z nieoczekiwanych konsekwencji pandemii Covid-19 w Polsce jest dynamicznie postępująca digitalizacja HR. Procesy i czynności, które dotychczas zawsze były dokumentowane na papierze, w dobie pracy zdalnej nagle musiały zostać zrealizowane bez niego.

Rząd pracuje nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie zezwoleń na pracę i zamierza zwolnić z obowiązku ich posiadania lekarzy i dentystów. Zmiana ta ma dotyczyć również pielęgniarki, położne oraz ratowników medycznych. 

Finalizacja Brexitu i zakończenie okresu przejściowego spowoduje, że podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych płacący składki do brytyjskiego systemu ubezpieczeń stracą prawo do odliczania tych składek od polskich zobowiązań podatkowych. 

Trwają prace nad nowelizacją ustawy covidowej w zakresie badań lekarskich pracowników. 

Od tego, jakim rodzajem podpisu elektronicznego podpiszemy dokument, zależą jego dalsze losy prawne. A ten można podpisać elektronicznie na trzy różne sposoby. 

Obecnie pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika niezdolnego do jej świadczenia z powodu choroby. Ustawodawca dostrzegł problem i proponuje zmiany, które pozwolą na świadczenie pracy osobom poddanym izolacji w warunkach domowych.
 Więcej w publikacji PRO HR grudzień 2020

Zobacz plik PDF