Janusz Tomczak

Adwokat / Partner

Adwokat, Partner, kieruje Praktyką Prawa Karnego w Biznesie oraz Compliance.

Janusz ma ponad 18-letnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych spraw dotyczących przestępczości gospodarczej oraz dochodzeń wewnętrznych.

Reprezentuje klientów korporacyjnych i indywidualnych w dochodzeniach i  postępowaniach prowadzonych przez organy ścigania, w tym w sprawach krajowych i wielojurysdykcyjnych.

Łączy wieloletnią praktykę sądową z dogłębną wiedzą na temat funkcjonowania korporacji oraz odpowiedzialności ponoszonej przez kadrę zarządzającą.

Ostatnio zajmował się głośnymi, wewnętrznymi dochodzeniami korporacyjnymi, dotyczącymi zarzutów oszustw i korupcji w spółkach z branży finansowej, medialnej i drzewnej.

Ponadto doradza klientom korporacyjnym i indywidualnym w postępowaniach dotyczących oszustw handlowych i podatkowych oraz nadużywania zaufania, a także w programach zgodności i naprawczych mających na celu usunięcie wykrytych nieprawidłowości.

Jego unikalny obszar specjalizacji dotyczy przestępstw popełnianych w miejscu pracy, tj. związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Pełni funkcję biegłego sądowego, który składa zeznania w sądach dotyczące polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Jest członkiem International Bar Association (Senior Vice-Chair of the Criminal Law Committee), European Criminal Bar Association, European Fraud and Compliance Lawyers

Association oraz Extradition Lawyers Association. Przez wiele lat Janusz był sędzią w organach dyscyplinarnych adwokatury warszawskiej i krajowej.

Jest przewodniczącym grupy eksperckiej Ius Laboris ds. dochodzeń wewnętrznych i whistleblowingu. 

Jest wysoko oceniany w międzynarodowych rankingach, takich jak Chambers Europe i The Legal 500 w zakresie White Collar Crime oraz Who's Who Legal jako Thought Leader i Global Leader w zakresie Business Crime Defence and Investigations.

Wyróżnienia:
Chambers Europe 2023 Who's Who Legal
Publikacje książkowe:
Comparative Law Yearbook International Business: Regulatory Compliance: International Perspectives Odpowiedzialność zarządu za działania spółki. Compliance - aktualne zagadnienia The Comparative Law Yearbook of International Business Volume 41