PRO HR listopad 2020

2020.11.12

O czym jest najnowszy newsletter dla pracodawców?
 


 

W razie potwierdzenia zakażenia pracownika koronawirusem, pracodawca jest zobowiązany do podjęcia szeregu działań. 6 najważniejszych kroków, które należy podjąć.

W Kodeksie pracy brak jest regulacji odnoszących się bezpośrednio do ochrony zdrowia psychicznego w miejscu pracy. Jednak na pracodawcach spoczywają w tym zakresie pewne obowiązki.

Epidemia przyspieszyła proces digitalizacji procesów HR po stronie pracodawców. Może to też dotyczyć dokumentacji powstającej w ramach pracowniczych planów kapitałowych, których wdrażanie kończą przedsiębiorstwa z II i III grupy.

Wraz z zakończeniem okresu przejściowego (z końcem 2020 r.) obywatele UE, chcą pracować w Wielkiej Brytanii, nie będą mogli korzystać z dotychczasowych swobód unijnych. Ich status będzie zrównany ze statusem obywateli państw trzecich. Aby uprościć zatrudnienie cudzoziemców, władze Wielkiej Brytanii modyfikują przepisy regulujące tę kwestię.Więcej znajdziesz w publikacji PRO HR listopad 2020

Zobacz plik PDF