PRO HR sierpień 2020

2020.08.10

O czym jest najnowszy newsletter dla pracodawców?


 

Spółki, które skorzystały z dofinansowań do wynagrodzeń pracowników ze względu na spadek obrotów gospodarczych spowodowany COVID-19, mogą spodziewać się kontroli. Ich konsekwencje mogą być dotkliwe.

Definicja mobbingu zostanie rozszerzona o różnicowanie wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć pracownika. Projekt nowelizacji trafił do Sejmu na początku lipca.

Zmienią się zasady delegowania pracowników i sposób ich kontrolowania przez PIP. Zmiany będą dotyczyły zarówno wysyłania pracowników do Polski, jak i z Polski.

O co najmniej 3 miesiące Sejm przedłużył możliwość pracy zdalnej bez zmiany zasad wprowadzonych na początku epidemii.

Zatrudniasz osoby pracujące zdalnie z zagranicy?
Sprawdź, czy Twoja organizacja jest bezpieczna w zakresie podatkowo-ubezpieczeniowym — wypełnij test.

Tarcza Prywatności (tzw. Privacy Shield) nie może być traktowana jako podstawa do transferu danych osobowych do Stanów Zjednoczonych. Tak postanowił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku UE Schrems II (C-311/18).

 



Więcej w publikacji PRO HR sierpień 2020

Zobacz plik PDF