PRO HR Marzec 2023

2023.03.27

O czym jest najnowszy newsletter dla pracodawców?


Pod koniec ubiegłego roku Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała przeprowadzenie 60 tysięcy kontroli, które mają objąć 35 tysięcy podmiotów.

Dnia 21 marca 2023 wchodzi w życie obowiązek dodania do akt osobowych części E, w której pracodawcy będą zobowiązani umieszczać dokumenty związane z kontrolą trzeźwości lub kontrolą na obecność innych substancji, jeżeli kontrola wypadnie pozytywnie, tzn. wykaże obecność alkoholu lub takich substancji.

Będzie przysługiwała od 7 kwietnia br., maksymalnie przez 24 dni w roku kalendarzowym, wyłącznie na wniosek pracownika, w celu realizacji jego potrzeb.

Zbliża się implementacja dwóch unijnych dyrektyw w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. work-life balance).

Pracodawca dokonując częściowej redukcji stanowisk pracy w ramach grupy zawodowej ma obowiązek zastosowania kryteriów doboru pracowników do rozwiązania z nimi umów o pracę.

Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej wprowadza na stałe dwa dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi i Honorowego Dawcy Krwi.

Uzgodnienie z pracownikiem wykonywania pracy zdalnej to tylko pierwszy krok do prawidłowego uregulowania tego modelu pracy w firmie.

Stała rubryka dotycząca aktualnych wskaźników, procentów, minimalnych wynagrodzeń i dodatków na dany miesiąc. 

Zobacz plik PDF