PRO HR Styczeń 2022

2022.01.13

 O czym jest najnowszy newsletter dla pracodawców? 


Wbrew medialnym doniesieniom, od 1 stycznia 2022 roku wypalenie zawodowe nie może być uznane za chorobę usprawiedliwiającą nieobecność w pracy.  

Wydłużeniu do 24 miesięcy ulega ważność oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zlikwidowany zostanie również wymagany obecnie okres przerwy między zatrudnieniem na podstawie oświadczenia.  

Projekt ustawy dotyczący testowania pracowników i zbierania informacji o szczepieniu lub przebytej infekcji jest procedowany w Sejmie.

W Wigilię weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące m.in. polityk wynagrodzeń w domach maklerskich. W grudniu 2021 r. znowelizowano także ustawę o obrocie instrumentami finansowymi. 

W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za 7-dniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy.  

Wśród klientów spotykamy się z przekonaniem, że jeżeli pracownik nie zgłosił wniosku o przeprowadzenie postępowania powypadkowego, to pracodawca nie ma takiego obowiązku, szczególnie gdy pracownik nie odniósł znaczących obrażeń. Jest to pogląd błędny.

Jeśli pracownik żąda zakupu specjalnego biurka oraz krzesła i przedstawi pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności, pracodawca ma obowiązek zakupu takiego sprzętu.

Zobacz plik PDF