Pracodawcy będą uprawnieni do weryfikacji wyników testów covidowych | PRO HR Styczeń

2022.01.13

Projekt ustawy dotyczący testowania pracowników i zbierania informacji o szczepieniu lub przebytej infekcji jest procedowany w Sejmie.

Przewiduje on, że pracownik i osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych będą mieć prawo do wykonywania darmowych, finansowanych ze środków publicznych, testów w kierunku Sars-CoV-2.

Pracodawca będzie mógł żądać od pracownika (współpracownika) podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem. Co ważne, z obowiązku posiadania negatywnego wyniku będą zwolnieni tzw. ozdrowieńcy oraz osoby zaszczepione, o ile przekażą pracodawcy taką informację. Pracodawca będzie mógł żądać udokumentowania tej informacji.

Pracodawcy uzyskają więc wreszcie jednoznaczną podstawę prawną do przetwarzania danych dot. zdrowia pracowników w celu przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19. 

Jeśli pracownik (współpracownik) nie przekaże informacji o negatywnym wyniku, statusie ozdrowieńca lub zaszczepieniu, pracodawca będzie mógł m.in. dokonać zmian w sposobie wykonywania pracy przez tego pracownika, zmienić system lub rozkład czasu pracy pracownika lub polecić pracę zdalną bądź pracę innego rodzaju, jednak bez zmniejszenia wynagrodzenia.
 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR styczeń 2022